ข่าวการศึกษาและไอที

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542—
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมกับมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และการใช้อาคารหอสูงชมเมืองร้อยเอ็ดและพื้นที่โดยรอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เเละเเขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542