Uncategorized

นายภัทรธร เทียนชัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวะตวิถีจังหวัดชลบุรี

แอ่งเล็ก เช๊คอินชลบุรี นายภัทรธร เทียนชัย เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวะตวิถีจังหวัดชลบุรี ระหว่างวะนที่2-4 กันยายน2561

ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีเป็นนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจรากของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยการพัฒนาOTOP ที่นำการท่องเที่ยวชุมชนมาเสริมรายได้ โดยการระดมความเห็นและกำหนดทิศทางโดยแต่ละชุมชนเอง โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มีชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศจำนวน3’273แห่งที่เรียกว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน”ที่จะเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อทำไห้นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า35ล้านคนต่อปีตามสถิติ ได้รู้จักและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยชาวบ้านจะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีมีการพัฒนาผลิตย์ภัณฑ์OTOP เพื่อจำหน่ายในรูปแบบของฝาก ของที่ระลึก ในทุกชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ อึกทั้งยังจะรวมกันดึงเสน่ห์วิถีชีวิตมาเป็นจุดดึงดูดที่สำคัญ

//แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี