Uncategorized

นอภ สัตหีบเปิดงานเทศกาล 5 ช สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านบางเสร่

นอภ สัตหีบเปิดงานเทศกาล 5 ช สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านบางเสร่
ตำบลบางเสร่ นับว่ามีชายหาดที่สะอาด สวยงาม เนื้อทรายสีน้ำตาล น้ำใส เงียบสงบ ทอดยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร ชายทะเลติดถนนระหว่างสัตหีบและหาดจอมเทียน นักท่องเที่ยวใกนิยมมานั่งรับประทานอาหารและเล่นน้ำทะเล

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา ณ บริเวณชายหาดบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาล 5 ช. “เชิญ ชวน ชิม ช้อป เช็คอิน” สินค้าภูมิปัญญาชาวบางเสร่ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่ โดยนายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ได้นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ พัฒนาการอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอสัตหีบ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการ OTOP ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ ได้กล่าวว่าตำบลบางเสร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุให้ประชากรจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาลเป็นจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ประกอบกับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของรายได้ ปัญหาหนี้สินนอกระบบ และปัญหาการว่างงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว เทศบาลตำบลบางเสร่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งเสริมกลไกลการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนตลอดจนให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ดำรงไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน โดยร่วมกับอำเภอสัตหีบ นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาจำหน่ายและนำความสุขมามอบให้กับประชาชนชาวบางเสร่ ประการสำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป
นายอนุชา อินทศร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่ โดยการนำผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP มาจำหน่ายให้บริการกับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวบางเสร่นั้น เป็นการช่วยกันพัฒนาตำบลบางเสร่บางเสร่ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น บางเสร่ในวันนี้เปลี่ยนไปมากแต่ก็ ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นคนบางเสร่เหมือนเดิม ซึ่งเป็นเสน่ห์ของคนบางเสร่ เช่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบางเสร่ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของ อาหาร งานหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะต่างๆ และสินค้าแปรรูปจากอาหารทะเล การที่จะทำให้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่ มีความยั่งยืนนั้นก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางเสร่ จึงขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมวัฒนธรรมเก่าๆ มาชมศิลปะวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์หางเครื่องบางเสร่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอยากเห็นอยากสัมผัส หากเรารักษาตรงนี้ไว้ จะทำให้โครงการนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก และจะมีความยั่งยืนต่อไป
โดย นายอำเภอสัตหีบได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่นี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ พร้อมกับขอฝากให้พี่น้องชาวบางเสร่ได้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาโครงการนี้ไว้ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบางเสร่สืบไป จากนั้น นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ได้นำคณะนายอำเภอสัตหีบ ชมบู้ธ ชิมอาหาร ชมสินค้าโอทอปและสินค้าพื้นบ้านของบางเสร่และอำภอสัตหีบ ที่มาตั้งแสดงและจำหน่ายในวันนี้ด้วยความคุ้นเคยกับพ่อค้าแม่ค้าแบบเป็นกันเอง สร้างความประทับใจภายในงานเป็นอย่างยิ่ง

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323