Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ปราบปรามสินค้าหนีภาษีและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ปราบปรามสินค้าหนีภาษีและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 กองร้อยทหารม้าที่ 2 กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตอำเภอเชียงดาว จับกุม นาย Sai aung myint สัญชาติเมียนมา พร้อมของกลางเป็นบุหรี่หนีภาษีไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร จำนวน 10 ซอง บริเวณเส้นทางหน้าฐานปฏิบัติการหนองกะลาง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สรรพสามิตอำเภอเชียงดาวได้ทำการเปรียบเทียบปรับ ณ สำนักงานสรรพสามิต อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเฝ้าระวัง เฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณฐานปฏิบัติการกิ่วผาวอก จนถึง ช่องทางสวนลำไย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะปฏิบัติหน้าที่นั้น ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว โดยหน่วยได้เชิญตัวมาสอบถามบริเวณฐานปฏิบัติการบ้านอรุโณทัย และผลักดันตามช่องทางชายแดนบ้านหนองเขียวกลับสู่ประเทศมาตุภูมิต่อไป