ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพีธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 62

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพีธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 62

วันที่ 4 ตุลาคม 62 เวลา 09.00 น. ณ สนามฝึก กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ แสดงมุทิตาจิตและขอบคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกองทัพบกในการที่จะผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนกำลังหลักในยามที่ประเทศชาติต้องการโดยนโยบายสำคัญในการฝึกก็คือต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ในวิชาทหารสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีและปฏิบัติการระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มเติมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน และการมีจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งถือว่าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและอำนวยการส่งเสริมการฝึกส่งผลให้เยาวชนมีระเบียบวินัยที่ดี

สำหรับผู้ที่เกษียนอายุ 7 ท่านในปีนี้ ได้แก่ นายไพโรจน์ ศิริ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม, นายณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน โรงเรียนสันติสุข, นางวารุณี สัตยพานิช โรงเรียนไชยปราการ, นางนงคราญ สมบุตร โรงเรียนพร้าววิทยาคม, นายนราดล ศรีทองคำ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม, นายสุนทร สุภา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร และนายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อย่างไรก็ตาม ในพิธีการดังกล่าว ได้มีการสวนสนามของกองกำลังผสมนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 กองพัน 222 นาย.

ทรงวุฒิ ทับทอง