ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

มุกดาหาร ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่อุทยานภูดาว อ.นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่อุทยานภูดาว อ.นิคมคำสร้อย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่บ้านคำพอก (อุทยานภูดาว) ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ คลองไส้ไก่และหลุมขนมคลก

โดยมีประชาชนจิตอาสาฯ และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำฯ ในครั้งนี้ทำไว้สำหรับช่วยกักเก็บน้ำและชะลอการไหลเวียนของน้ำได้ดี ป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธารได้ดี โดยเฉพาะฤดูฝนที่เสี่ยงต่อกระแสน้ำที่รุนแรง

อีกทั้งยังช่วยปกป้องหน้าดินช่วยลดการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี ปกติฝายกั้นน้ำส่วนใหญ่จะถูกสร้างบริเวณ ลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในช่วงต้นน้ำ ช่วยกักเก็บตะกอนและช่วยคงความชุ่มชื่นได้เป็นเวลายาวนาน สร้างประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตพื้นที่มากมาย อย่าง แมลง สัตว์ป่า พันธุ์พืชนานาชนิดได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยกักเก็บน้ำไว้ในใช้งานได้ฤดูแล้งได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร