ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” เยี่ยมวัดถ้ำนกแลสุวรรณคีรี

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” เยี่ยมวัดถ้ำนกแลสุวรรณคีรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเยี่ยมวัดวัดถ้ำนกแลสุวรรณคีรี ให้กำลังใจในการทำงานสอบถามความเป็นอยู่การพัฒนาวัด พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร น้ำปานะ,ขนม,ผลไม้ และเครื่องสมณะบริโภคอันสมควรแก่สมณวิสัยมอบ โดยมีพระอาจารย์มหากรณ์พงศ์ ปญฺญาวชิโร หรือครูบาเจ้ามหาปัญญาเป็นผู้ดูแล พร้อมคณะสงฆ์ถวายการต้อนรับ บรรยายสรุป ณ วัดถ้ำนกแลสุวรรณคีรี ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา