ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“พระเทพมังคลาจารย์” เยี่ยมวัดเมืองกึ๊ด

“พระเทพมังคลาจารย์” เยี่ยมวัดเมืองกึ๊ด

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เมตตาเยี่ยมวัดเมืองกึ๊ด ให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่การพัฒนาวัด การก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุของวัด พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร น้ำปานะ,ขนม,ผลไม้ และเครื่องสมณะบริโภคอันสมควรแก่สมณวิสัยมอบ โดยมีพระครูสีลรัตโนภาส เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์ถวายการต้อนรับ บรรยายสรุป ณ วัดเมืองกื๊ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา