นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องผู้บังคับการกองบิน ๔๑


เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องผู้บังคับการกองบิน ๔๑
ทั้งนี้มีนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่นาวาอากาศโท จำนวน ๓ คน ได้แก่
๑. นาวาอากาศตรี ฉกรรจ์ คันธชมภู สังกัด แผนกช่างโยธา กองบิน ๔๑
๒. นาวาอากาศตรี ประเสริฐ กันศรีเวียง สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบิน ๔๑
๓. นาวาอากาศตรี อนันต์ ทองเกล็ด สังกัด กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑