นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ จำนวน ๑๖ คน


เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ จำนวน ๑๖ คน ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านการส่งกำลังบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ 

ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ได้ร่วมฟังการบรรยายสรุป พร้อมทั้งรับมอบคู่มือสายงานวิทยาการด้านการส่งกำลังบำรุง จากเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ณ ห้องประชุม กองบังคับการกองบิน ๔๑