“ขอเชิญชวนร่วมให้กำลังใจสาวงามอยุธยา” ด้วยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมการประกวดสาวงามอยุธยา “miss Ayutthaya” โดยมีสาวงามเข้าร่วมประกวดอย่างคับคั่งที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะ สการ์ย อยุธยา


“ขอเชิญชวนร่วมให้กำลังใจสาวงามอยุธยา” ด้วยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมการประกวดสาวงามอยุธยา “miss Ayutthaya” โดยมีสาวงามเข้าร่วมประกวดอย่างคับคั่งที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะ สการ์ย อยุธยา

เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 4 ธ.ค. พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้า เดอะ สการ์ย อยุธยาที่ ชั้น1 นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าว การประกวดนางสาวอยุธยา “miss Ayutthaya”โดยมีนางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมชมความงามของสาวงามกันมากมาย โดยมีสาวงามเข้าร่วมประกวดจำนวน 20 คน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 -16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

ในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงประกาศให้มีการจัดกิจกรรมประกวดสาวงามนี้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนด้านการส่งเสริมความสวยงามของชาวพระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวไทยและเมืองแห่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย วัตถุประสงค์ในการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกสตรีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “miss Ayutthaya “ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และช่วยงานสาธารณกุศลต่างๆโดยจังหวัดกำหนดไว้1ปีและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561นี้อีกด้วย

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา