ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ฉก.ร.17 พบปะและประสานแผนการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63

ฉก.ร.17 พบปะและประสานแผนการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63

วันที่ 4 ธ.ค.62 เวลา 08.30 น.ฉก.ร.17 โดย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ฉก.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ. วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ฉก.ร.17 และ ร.อ. วิริทธิ์พล สบบง น.ฝกร.ฉก.ร.17 เข้าพบปะ และประสานแผนการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63 กับ นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ท่านใหม่) ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน.

ทรงวุฒิ ทับทอง