ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ฉก.ร.17 ร่วมประชุม VTC การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63 กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน

ฉก.ร.17 ร่วมประชุม VTC การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63 กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ฉก.ร.17 โดย พ.อ.ยรรยง ทิพาปกรณ์ ผบ.ฉก.ร.17 มอบหมายให้ พ.อ. วันชัย มณีวรรณ รอง ผบ.ฉก.ร.17 และ ร.อ. วิริทธิ์พล สบบง น.ฝกร.ฉก.ร.17 เข้าร่วมประชุม VTC การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63 กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการ บก.คฟป.ทภ.3 สน. เป็นประธาน ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน.

ทรงวุฒิ ทับทอง