ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมม้งและเครือข่ายม้งจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง) ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯและนายผจญ ภูสิริพัฒนานนท์ ประธานกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอแม่ริม เครือข่ายม้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยเครือข่ายอินทนนท์ เครือข่ายสายกลาง เครือข่ายสายใต้ เครือข่ายเชียงใหม่ (แม่ริม) และเครือข่ายสายเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์หว่างเจ่า ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง