นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการแข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69


วันที่ 5 มกราคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการแข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
นายนรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงวัดวังหีบ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฯ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นกำลังใจการแข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช กว่า 300 คน

โดยการแข่งขันนักบินน้อยและหุ่นยนต์ สพฐ. แบ่งเป็นประเภทเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 และการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ยิงยาง ป.4-ป.6 โดย ผอ.สพป.นศ.2 ได้เน้นย้ำว่าการแข่งขัน การตัดสิน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และได้เป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกทีม ซึ่งถือเป็นการเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนนักเรียนจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องตาม
แนวคิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ว่า “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล”