คณะกรรมกรรมฝ่ายนิทรรศการ สพป.นศ.2 ร่วมใจจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562


คณะกรรมกรรมฝ่ายนิทรรศการ สพป.นศ.2 ร่วมใจจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 มกราคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ จัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ สพป.นศ.2 โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.รร. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานในวันที่ 6-8 มกราคม 2563 นี้