กองทัพเรือ ร่วมปล่อยเต่าทะเล 34 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตาม พระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


กองทัพเรือ ร่วมปล่อยเต่าทะเล 34 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตาม
พระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 5 ม.ค. 63 เวลา 11.00 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เป็นกิจกรรมตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสนอง พระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ดังนั้น ทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนองพระดำริ จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

ในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึก พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้กับทะเล และเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับท้องทะเลสืบไป รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบนิเวศใต้ทะเลไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 34 ตัว โดยร่วมกับ หน่วยงานต่างๆในกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง จำนวน 300 คน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก