Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย และประชาชนจิตอาชา ชุมชนดอยทอง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนน และฉีดต้นไม้ข้างทางเพื่อลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง

เมื่อ ๐๔๑๙๐๐ ก.พ. ๖๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๗ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย และประชาชนจิตอาชา ชุมชนดอยทอง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน พร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนน และฉีดต้นไม้ข้างทางเพื่อลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ประตู ๕ หลังค่ายเม็งรายมหาราช ถนนวินิจฉัยกุล ถึงหน้าศาลากลาง จว.ช.ร. ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย