Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่าย ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.,ฝ่ายปกครองอำเภอพรานกระต่าย,หน่วยกู้ภัยสว่าง(จุดโคบัง,ผู้นำท้องที่และชาวบ้าน ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย ร่วมกันออกค้นหาตัวนายซีศิวัฒน์ ดอนอ่ำพวก

เมื่อ 040900 ก.พ.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ.ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.3) อ.พรานกระต่าย ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.,ฝ่ายปกครองอำเภอพรานกระต่าย,หน่วยกู้ภัยสว่าง(จุดโคบัง,ผู้นำท้องที่และชาวบ้าน ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย ร่วมกันออกค้นหาตัวนายซีศิวัฒน์ ดอนอ่ำพวก อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 4/11 ม.6 บ.น้ำดิบมะพร้าว ต.ท่าไม้ ซึ่งได้รับแจ้งจากบิดา มารดาว่าได้เข้าไปเก็บผักและหาของป่าในเขตป่าชุมชนซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่ตั้งแต่เมื่อวานเวลาประมาณ 0600 จนปัจจุบันยังไม่กลับมาบ้าน จึงเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น และได้มาแจ้งความคนหายที่ สภ.พรานกระต่ายแล้ว จึงได้จัดกำลังร่วมออกค้นหา ปัจจุบันยังไม่พบตัว กำลังร่วมยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป