Reporter&Thai Army Uncategorized

เริ่มต้นทำงานเพื่อชาติ ด้วยสิริมงคล ” รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 นำกำลังพลทำกิจกรรม 1 เดือน 1 วัด พัฒนาจิต พร้อมรับมอบถังกักเก็บน้ำส่งตรงทหารชายแดนจากสำนักสงฆ์สัมมานะ

” เริ่มต้นทำงานเพื่อชาติ ด้วยสิริมงคล ” รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 นำกำลังพลทำกิจกรรม 1 เดือน 1 วัด พัฒนาจิต พร้อมรับมอบถังกักเก็บน้ำส่งตรงทหารชายแดนจากสำนักสงฆ์สัมมานะ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 พันเอก ณัฐภูมิ หลาวทอง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 เป็นผู้แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 เป็นประธานในกิจกรรม 1 เดือน 1 วัด พัฒนาจิต นำกำลังพลทหารปฏิบัติหน้าที่สนามชายแดนภาคเหนือ ประกอบพิธีทำบุญถวายสังฆทานและพัฒนา บริเวณสำนักสงฆ์สัมมานะ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ พระณัธสร คุณธัมโม ประธานสำนักสงฆ์สัมมานะ ได้ทำการถังเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลิตรจำนวน 20 ใบ เพื่อให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับหน่วยและมอบให้กับฐานปฏิบัติการทหารที่รักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป