Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จ.จันทบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC จ.จันทบุรี กรณีโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ยืนยันจันทบุรียังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ สถานการณ์ทั่วไปอยู่ในระดับเฝ้าระวัง ส่งเจ้าหน้าที่ประกบติดชาวจีนที่เข้ามาซื้อผลไม้ใกล้ชิด

จ.จันทบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC จ.จันทบุรี กรณีโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ยืนยันจันทบุรียังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ สถานการณ์ทั่วไปอยู่ในระดับเฝ้าระวัง ส่งเจ้าหน้าที่ประกบติดชาวจีนที่เข้ามาซื้อผลไม้ใกล้ชิด

วันนี้ ( 4 ก.พ.63 ) ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และ สาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี กรณีโรคติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยนายแพทย์อภิรักษ์ พิสุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นประกาศภาวะโรคฉุกเฉิน อยู่เพียงระดับเบื้องต้น เฝ้าระวัง และจังหวัดได้เปิดศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมบูรณาการหน่วยงานตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนสถานการณ์ในจังหวัดจันทบุรียังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อ ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนักท่องเที่ยว

และ ผู้ประกอบการซื้อผลไม้ชาวจีนที่เข้ามาในจังหวัดจันทบุรีทางสาธารณะสุขจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์และส่งเจ้าหน้าที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งด่านชายแดนทั้ง 5 แห่ง ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีได้พบผู้ป่วยเป็นชาวจีนเข้ารับการรักษา 1 ราย นอนกักตัวเฝ้าระวังอยู่ในห้องเนกาตีฟ เฟสเชอร์ และผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 และหายเป็นปกติแล้ว ส่วนนักศึกษาชาวไทยที่กลับมาจากประเทศจีน 3 ราย ก็ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม จังหวัดจันทบุรีได้เฝ้าระวังพร้อมจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันกรณีโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า / หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกฮอลล์ล้างมือ / รักษาร่างกายให้อบอุ่น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ / ไม่นำมือสัมผัสตา จมูก ปาก / ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากมีอาการป่วยรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการคลุกคลีกับผู้ป่วยในช่วง 14 วัน อย่างตื่นตระหนก และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC จ.จันทบุรี หรือ เพจข่าวจันทบุรี หรือ เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก