Reporter&Thai Army

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และมณฑลทหารบกที่ 310 ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หน่วยได้แจ้งประสานและร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภออุ้มผาง ,

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.50 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และมณฑลทหารบกที่ 310 ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หน่วยได้แจ้งประสานและร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภออุ้มผาง , เทศบาลตำบลแม่จัน โดยผู้ใหญ่บ้านบ้านนุโพ แจ้งผ่านมายังหน่วยงานข้างต้น ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ภายในศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ โดยงานป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลตำบลแม่จันได้นำรถดับเพลิงและรถฉีดพ่นน้ำ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิง พนักงานผจญเพลิงเข้าระงับเหตุแล้ว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากมีบ้านเรือนพักอาศัยอยู่ติดบริเวณสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลจากกลุ่มไลน์ส่วนราชการอำเภออุ้มผางจังหวัดตากและเทศบาลตำบลแม่จัน