Reporter&Thai Army

รวมพลังลดมลพิษ…. เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลร่วมกิจกรรม ไทยอาสาป้องกันชาติรณรงค์ป้องกันไฟป่า…ลดหมอกควัน PM 2.5 เชียงราย

รวมพลังลดมลพิษ…. เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำกำลังพลร่วมกิจกรรม ไทยอาสาป้องกันชาติรณรงค์ป้องกันไฟป่า…ลดหมอกควัน PM 2.5 เชียงราย

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 พันเอก วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกิจกรรมการรวมพลัง ” วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2562 ” โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการรวมพลังวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน ตำรวจ อาสาสมัคร และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัดเชียงรายกว่า 1,200 นาย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคี

 

กิจกรรมการรวมพลังวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติของจังหวัดเชียงราย เริ่มด้วยประธานถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ควบคุมแถวรายวานยอดผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและการข่าวกล่าวรายงาน จบแล้วผู้แทนกองกำลังไทยอาสาป้องกันชาตินำกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้น ประธานกล่าวปราศรัยและเปิดกิจกรรมจิตอาสา ทสปช.ร่วมรณรงค์การป้องกันไฟป่าหมอกควันและลดค่า PM2.5 ต่อจากนั้น วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานนำกล่าวเราทำความดีด้วยหัวใจ 3 จบ เสร็จแล้วชมการสาธิตการฉีดละอองพ่น หมอกไอน้ำ ยุทโธปกรณ์ และเรือหางยาว จบด้วยมวลชนผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ล้างถนน เสร็จแล้วประธานขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมคณะกองพันทหารม้าที่ 2 ตรวจการณ์ทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ดอยบ่อ อำเภอเมืองเชียงราย

 

วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี สืบเนื่องจากปี 2521 ได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครไทยอาสาป้องกันชาติทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในการต่อต้านการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เป็นกองกำลังภาคประชาชนในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ การก่อความไม่สงบทุกรูปแบบ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การจัดงานจึงเป็นการรำลึกถึงผู้เสียสละผู้ล่วงลับ และผู้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรักชาติ ต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อนำความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการรวมพลังมวลชนร่วมแสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติ มีความสามัคคี พร้อมผนึกกำลังในการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งรำลึกถึงเหล่าบรรพชนของไทยอาสาป้องกันชาติที่อุทิศชีวิตและเลือดเนื้อปกป้องประเทศชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของเหล่ากองกำลังไทยอาสาป้องกันชาติ ทั้งนี้ มวลชนของ ทสปช. ร่วมกับกองหนุนเพื่อความมั่นคงและทหารผ่านศึกยังได้ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากปัญหาหมอกควันไฟป่า ลดค่า PM2.5 และยังเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุการเกิดจุดความร้อน รวมทั้งการลักลอบเผาป่าและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย