Reporter&Thai Army Uncategorized

พ.ท.สมนึก ธูปเทียน ผบ.ร.7 พัน.2 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะนายทหารและ ร.ท.สราวุธ สุวรรณ ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ให้การต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/62

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62 พ.ท.สมนึก ธูปเทียน ผบ.ร.7 พัน.2 ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะนายทหารและ ร.ท.สราวุธ สุวรรณ ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ให้การต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ 2/62

 

พร้อมครอบครัวทั้งในและนอกพื้นที่ ที่เดินทางมาส่งบุตรหลานรายงานตัว ณ ค่ายพิชิตปรีชากร เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ ในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุด โดยผู้บังคับกองพันได้กล่าวต้อนรับและพบปะ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ญาติทหารใหม่ได้เยี่ยมชมโรงนอน โรงประกอบเลี้ยง ห้องน้ำ ห้องออกกำลังกาย สนามฝึก เครื่องช่วยฝึก เครื่องแต่งกาย การสาธิตการปฐมพยาบาล การชี้แจงสิทธิและสวัสดิการที่ทหารใหม่พึงได้รับ มีการจัดอาหาร เครื่องดื่มไว้คอยบริการ รวมถึงการบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ญาติทหารใหม่ว่า หน่วยจะดูแลลูกหลานของท่าน เสมือนญาติของตนเอง เป็นอย่างดี