Reporter&Thai Army

พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.35 พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อ 4 เม.ย.62 เวลา 0930 พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.มทบ.35 พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำทิพย์ เวียงเจ้าเงาะ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จว.อ.ต.โดยมี ผวจ.อ.ต.เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน