ข่าว เชียงราย

แม่ทัพน้อยที่ 3 สั่งการ ฮท.17 จังหวัดเชียงรายเข้าดับไฟ ต.แม่เจดีย์ใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภายหลังพบจุดความร้อนในจังหวัด 39 จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 13 จุด

แม่ทัพน้อยที่ 3 สั่งการ ฮท.17 จังหวัดเชียงรายเข้าดับไฟ ต.แม่เจดีย์ใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภายหลังพบจุดความร้อนในจังหวัด 39 จุด เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 13 จุด

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้การ ฮท.17 จังหวัดเชียงรายเข้าดับไฟ ต.แม่เจดีย์ใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงรายภายหลังพบจุดความร้อน จังหวัดเชียงราย จำนวน 39 จุด โดยพบที่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 18 จุด ทั้งนี้ได้ให้กำลังจากชุดปฏิบัติการ ร.17 พัน 3 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวน 4 ชุดเข้าตรวจสอบทางภาคพื้นอย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ตามขอชื่อชมจังหวัดลำพูนที่สามารถลดจุดความร้อนเป็นศูนย์ได้ในวันนี้ ทั้งนี้ยังห่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังคงมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจาก 209 จุด เป็น 295 จุด เพิ่มขึ้น 86 จุด ซึ่งทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ศอ.ปกป.ภาค (สน. )จะได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง