Reporter&Thai Army ข่าว เชียงราย

แม่ทัพน้อยที่ 3 เข้าอำนวยการดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N – 95 เพื่อใช้ในการดับไฟ

แม่ทัพน้อยที่ 3 เข้าอำนวยการดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N – 95 เพื่อใช้ในการดับไฟ

ระหว่างการเดินทางปฏิบัติงาน ที่ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย บริเวณดอยนางแก้ว เกิดเหตุไฟป่าข้างทาง พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้เข้าอำนวยการในการดับไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N – 95 เพื่อใช้ในการดับไฟ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ได้กล่าวชื่นชมถึงความเสียสละที่ได้ร่วมกันดับไฟในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง