ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี ป้า54ปลูกผักกูด+คันจองขายวัน ละ2,000บาท!!

ปราจีนบุรี ป้า54ปลูกผักกูด+คันจองขายวัน
ละ2,000บาท!!

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเกษตรทำเงินสามารถเลี้ยงชีพ
ได้ลงทุนครั้งเดียวเก็บ
ยอดขายทั้งปี(ผักกูด+
ผักคันจอง)ผักสองชนิดนี้ปลูกครั้งเดียวคุ้มทุน
้เก็บยอดขายในระยะ
เวลา5ปีอย่างน้อยเป็น
อย่างน้อย แถมไม่ต้องลงทุนซื้อพันธ์มาปลูก
เพราะว่าผักสองอย่างนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติผักกูดเกิดขึ้นตามริมป่าชายหนอง คลอง บึง “สำเนียง ศรีตะแบก”
อายุ54ปี อยู่บ้านเลขที่
144 ม.5 บ้านวังรี ต.แก่งดินสอ อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี หันมาทด
ลองปลูกควบคู่กันไปตามหัวไร่ปลายนา ผัก
กูดจะขุดเบี้ยมาปลูก
แบบทยอยปลูกจาก 1
ไร่ เพิ่มเป็น3ไร่ในระยะ
เวลา3ปีเดินท่อสปริงเกอร์ตามระยะ รดน้ำวันเว้นวัน เก็บยอดขาย
กก.ละ40-50บาทราคา
ปลีกและส่งลูกค้ามารับถึงที่ ผักคันขาย กก.ละ
20บาท เก็บวันละ50
กก.เช้า06.00น-11.00-น.บ่าย13.00-15.00น.
ทุกวัน บางวันขายเองที่ตลาดนัด รายได้ตกวัน

ละ2,000บาทยังมีชะอม
มะเขือปลูกควบคู่กันไป
ด้วยรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
พี่สำเนียงบอกว่าสามีมีแนวคิดปลูกผักพวกนี้มาเองทั้งดูแลไม่ยากแค่ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้งแมลงไม่กวน ส่วนผักคันจองดูแลง่ายพอ
กันมีน้ำพอกล่อเลี้ยงต้น
แค่ท่วมหลังเท้า เก็บผักก็ใช้มือเด็ดเป็นกำๆจากนั้นใช้ยางวงรัดใส่เข่ง
เตรียมมาตัดโคนทิ้งอีก
เล็กน้อย ผักกูดจะเก็บ
ยอดอ่อนใหญ่เท่ากับ
หลอดกาแฟยาวราวๆ
20ซม.ผักคันจองก็เช่น
กันยอดอวบๆเท่านิ้วมือ
ยาว20ซม.ช่อดอกจะมีสีเหลือง ผักกูดนำไปประกอบอาหารจำพวก
ต้มจิ้มน้ำพริก หรือปลา
ร้าสับ เป็นต้น ผักคันจองกินสามารถกินบดิบ
ได้เลย รสชาตผักกูดจะออกขมนิดๆ ปักคันจอง
รสชาติฝาดนิดๆแต่ติด
หวานปลายลิ้น ปลูกผัก
สองอย่างนี้มานานกว่า
3ปีแล้วตลาดยังสดใส
อยู่ราคาไม่ตก…