ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ (Roi-Et Nigth Mini Marathon)!!

ร้อยเอ็ด-ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ (Roi-Et Nigth Mini Marathon)!!

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ (Roi-Et Nigth Mini Marathon) ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงพลาญชัย

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 หลังจากได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งในคราวประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระว่าด้วยเรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน ในเรื่องของจำนวนผู้ สมัคร จุดบริการน้ำ โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่ม ซุ้ม start/finish ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล สถานที่รับเสื้อ หมายเลขเสื้อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาสาสมัครประจำจุดต่างๆ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด

///////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/Tiger news.tv101