ข่าว ปัตตานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

โรงพยาบาลปัตตานี เตรียมพร้อมยกระดับ 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ เฟส 3

 

วันที่ 5 เมษายน 2567 ที่โรงพยาบาลปัตตานี
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เดินทางมาติดตามขับเคลื่อนงานและตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงานการยกระดับ 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ เฟสที่3 ซึ่งจังหวัดปัตตานีพร้อมให้บริการประชาชนในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมี นพ.อนุรักษ์ สารภาพ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี นพ.รุซตา สาและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี คณะผู้บริหาร บุคลากร และ อสม. ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้จังหวัดปัตตานีจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนทุกราย ในการดาวน์โหลด Application หมอพร้อม เพื่อเชื่อมต่อการเข้ารับบริการกับสถานบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสั่งการให้หน่วยบริการภายในพื้นที่ทุก แห่งยกระดับการป้องกันและสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุด เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลของประชาชนได้เป็นอย่างดี พร้อมปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น