ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น เกาะสมุย

เกาะสมุยประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและมอบนโยบายข้อสั่งการ 

4 กรกฎาคม 2567 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้ นายชัชชัย มณี ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา องค์กรอิสระของรัฐ และองค์กรเอกชนในอำเภอเกาะสมุย เข้าร่วมประชุมฯ

โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 1 รายคือนายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอเกาะสมุย จากนั้น ประธานการประชุมฯได้แจ้งให้ทราบว่า วันนี้นายอำเภอเกาะสมุย ติดภารกิจการเข้าร่วมพิธีการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

สำหรับการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดขึ้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 3 พิธี ได้แก่ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ในเวลา 14.49 น. พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารหลวง พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.09 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น.

จากนั้นได้แจ้งวาระให้ที่ประชุมรับทราบ อาทิ การสั่งจองเหรียญมรดกโลกจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุมงคลที่จัดทำขึ้น ในลักษณะพระบูชา และเหรียญพระบรมธาตุไชย-พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ให้ผู้สนใจติดต่อสั่งจองเช่าบูชา ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังเก่าชั้น 1 และต่างอำเภอสามารถติดต่อจองได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ก็จะนำไปตั้งกองทุนขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชาวสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเฉลิมฉลอง นามพระราชทาน 109 ปีสุราษฎร์ธานี

การเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567

การเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของอำเภอเกาะสมุย ซึ่งจะมีพิธีประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย ต่อด้วยการจัดงาน แห่เทียนพรรษา เทศกาลงานบุญเดือน 8 โครงการบริจาคโลหิตและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย และการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจส่งเมนูอาหารพื้นที่ที่หารับประทานได้ยากหรือใกล้จะสูญหายเพื่อคัดเลือกเป็น 1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี