Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ

จังหวัดมุกดาหารประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ น้ำตกแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม ต.คำชะอี อ.คำชะอี

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ น้ำตกแก้งช้างเนียม บ้านแก้งช้างเนียม ต.คำชะอี อ.คำชะอี

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้นำข้าราชการและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังสถานที่สำหรับประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่จังหวัดกำหนด

ภายหลังจากนั้น ทางจังหวัดจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เพื่อเตรียมเข้าขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 7 นาฬิกา ก่อนจะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันเดียวกัน เวลา 16 นาฬิกา 30 นาที และจะมีขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 6 นาฬิกา 35 นาที เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย.