ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

4 กรกฎาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 9/2567 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2567 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2567 พร้อมได้รับความเมตตาจาก พระครูสันติประภากร เจ้าคณะอำเภอเมยวดี และพระครูสมุห์สุริยา สุภัทโธ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อย รองนายเเพทย์สาธารสุขจังกวัดร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมยวดี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมยวดี อาสาสมัคร พอ.สว. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่มกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี บ้านหนองเมย หมู่ที่ 4 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยโครงการในครั้งนี้ มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณ์ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งมีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และบริการให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและแพทย์ทางเลือก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทำให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากหน่วยงานต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สมนึก บุญศรี  รายงาน