ข่าวพัทยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกเมืองพัทยาส่ง จนท.ทำความสะอาดสวนสาธารณะชุมชนชัยพรวิถี

5 กรกฎาคม 67 บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์และสวนเด็กเล่นชุมชนชัยพรวิถี เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปรับแต่งภูมิทัศน์เพื่อสร้างความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกระจายกำลังกันปฏิบัติหน้าที่อย่างขะมักเขม้น

ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมการรักษาความสะอาด สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบว่า ด้วยนโยบายรักษาความสะอาดของนายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตามชุมชนต่างๆ ทั่วเมืองพัทยาท เพื่อสร้างความยั่งยืนเรื่องความสะอาดให้ชุมชนและคนในท้องถิ่น

โดยในช่วงเช้าของวันนี้ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ตัดหญ้าลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะไม่ให้รกทึบ เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมหรือพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนในชุมชน และเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ตลอดจนป้องกันเหตุอาชญากรรมไม่ให้เกิดแหล่งทั่วสุมหรือบริเวณล่อแหลมในสังคม