ข่าวพระราชสำนัก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม) ณ จังหวัดลพบุรี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อคฺคธมฺโม) ณ จังหวัดลพบุรี
วันนี้ เวลา ๑๖ นาฬิกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิมลสมณวัตร (เพี้ยน อัคคะธัมโม) ณ เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

พระครูวิมลสมณวัตร หรือหลวงพ่อเพี้ยน มีนามเดิมว่า เพี้ยน ยอดวัน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๙ ณ บ้านเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นบุตรของคุณพ่อเตาะ และคุณแม่เล็ก ยอดวัน
หลวงพ่อเพี้ยน ได้อุปสมบท เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙ ณ พัทธสีมาวัดกำแพง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูพิพัฒน์สารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับสมณฉายาว่า อัคคะธัมโม แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในธรรม แล้วได้มาจำพรรษาที่วัดเกริ่นกฐิน จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๗ และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๘


ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสมณเพศ หลวงพ่อเพี้ยน ได้นำสรรพวิชาความรู้
ช่วยสงเคราะห์ประชาชนเป็นอเนกประการ จนมีผู้เคารพศรัทธาจากทั่วสารทิศ ในด้านการพัฒนาและสาธารณูปการ ท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะจนวัดเกริ่นกฐินมีความสง่างาม เป็นศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชน ทั้งยังเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชน ด้วยการสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ และบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศล นานัปการ จนได้รับการยกย่องในฐานะพระผู้สร้าง พระผู้เสก และพระผู้ให้
หลวงพ่อเพี้ยน ได้อาพาธ และเข้ารับการรักษา ณ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ สิริอายุได้ ๙๑ ปี พรรษา ๔๑