Uncategorized

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะเยี่ยมครอบครัว หนุ่มก่อสร้างจิตอาสาที่เสี่ยงกระโดดน้ำลงไปช่วยคนที่จะจมน้ำให้รอดพ้นจากอันตราย ถึงแม้ครอบครัวยากจน ลำบาก แต่จิตใจงดงาม

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะเยี่ยมครอบครัว หนุ่มก่อสร้างจิตอาสาที่เสี่ยงกระโดดน้ำลงไปช่วยคนที่จะจมน้ำให้รอดพ้นจากอันตราย ถึงแม้ครอบครัวยากจน ลำบาก แต่จิตใจงดงาม

วันนี้ ( 5 ก.ย.61 ) ที่ บ้านเช่าพักของ นายอำพล เบ้าตา หรือ เหี่ยว หนุ่มก่อสร้าง จิตอาสาที่เสี่ยงชีวิตกระโดดน้ำลงไปช่วย หญิงสาวให้รอดพ้นจากการจมน้ำ ในแม่น้ำจันทบุรี / นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมครอบครัว แสดงความขอบคุณ ยกย่องเชิดชู หนุ่มจิตอาสาที่เสี่ยงชีวิตลงไปช่วยคนที่กำลังจะจมน้ำโดยไม่คิดถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง โดยนาย เหี่ยว อาศัยเช่าบ้านห้องแถว ซอยโรงเลื่อย อยู่กับภรรยา มี ลูก ๆ ที่ต้องเลี้ยงดูอีก 4 คน ฐานะค่อนข้างยากจน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนภรรยาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็ก ๆ อยู่ในซอยหน้าบ้านที่เช่าพักอาศัย โดยตัวนายเหี่ยว เป็นช่างฝีมือ รับจ้างทำงานก่อสร้าง หลังจากที่ข่าวการช่วยเหลือคนจะจมน้ำออกเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ถึงความดี เป็นจิตอาสาโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน และเสี่ยงชีวิตช่วยเพื่อนมนุษย์โดยไม่เกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง เมื่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงทราบ ได้มีพระราชกระแสทรงชมเชย ยกย่องในการทำความดีของนายอำพล เบ้าตา เป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกที่ดี ช่วยเหลือบุคคลอื่นให้พ้นจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยไม่เพิกเฉยและนิ่งดูดาย ถือเป็นแบบอย่างของพลเมืองดี พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของ และ ชุดจิตอาสา เป็นขวัญ กำลังใจ ของครอบครัวที่ทำความดีด้วยหัวใจ โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน และไม่เกรงกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งครั้งนี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้มอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของจิตอาสาที่ทำความดี ถุงยังชีพน้ำดื่ม และเสื้อผ้า อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้เตรียมประกาศยกย่องคุณงามความดี ของหนุ่มก่อสร้างจิตอาสารายนี้ พร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัวเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคคลทั่วไป ถึงแม้ครอบครัวจะยากจน ลำบาก แต่จิตใจเปี่ยมล้นด้วยคุณงามความดีและมีสติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก