Uncategorized

อำเภอรือเสาะ สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรและการใช้ทาง

อำเภอรือเสาะ สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรและการใช้ทาง
ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ ภาพข่าว
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมจันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำแภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ให้เกียรติ เป็นประธานให้โอวาทกล่าวพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรและการใช้ทาง โดยสภาเด็กเยาวชนเทศบาลตำบลรือเสาะ โดย มีนางสาวนวพร แก้วบันดาล ในนามประธานสภาฯ กล่าวรายงาน โดยมีนางสาวสมารา สุตี หัวหน้าขนส่งนราธิวาส สาขานราธิวาส นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้กล่าวพบปะ
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มีวิทยากร ร.ต.อ.เกรียงไกร อินนุพัฒน์ จากสถานีตำรวจภูธรรือเสาะ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส สาขารือเสาะ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย่จราจรและการใช้ทาง ซึ่งมีเด็กและเยาวชนมาร่วมอบรมในครั้งนี้ 120 คน


โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนนและกฎหมายจราจรเบื้องต้น ปกป้องและส่งเสริมเด็กเยาวชนในปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนทางร่วม และเป็นแกนนำในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีบทบาทไปสู่หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง ทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี แก่เด็กและเยาวชน และแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการใช้ระและใช้ทางร่วม