ข่าวรัฐสภา ภัยพิบัติ

มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 วุฒิสภา โดยคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือ พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

ดังนี้
เวลา 09.30 นาฬิกา คณะฯ พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี (ราษฎร จำนวน 72 ครัวเรือน) โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ความเสียหายของราษฎรในพื้นที่
จากนั้นลงพื้นที่บ้านส้มป่อย ตำบลนาเลิง เพื่อสังเกตสถานการณ์น้ำที่เอ่อล้นจาก
ลำเซบายเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำกินของราษฎร

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน