Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ขอรายงานความเคลื่อนไหว ของนายสงวน แสงใจหนัก บุคคลเป้าหมาย,เฝ้าระวัง ผู้ที่เคยมีการเข้าร้องเรียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ หลายครั้งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมรดกในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ได้เดินทางมายืนถือป้ายร้องเรียนขอความเป็นธรรม

– เมื่อ ๐๕ ต.ค.๖๑ เวลาประมาณ ๐๘๐๐ ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ขอรายงานความเคลื่อนไหว ของนายสงวน แสงใจหนัก บุคคลเป้าหมาย,เฝ้าระวัง ผู้ที่เคยมีการเข้าร้องเรียนกับหน่วยงานราชการต่างๆ หลายครั้งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมรดกในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ได้เดินทางมายืนถือป้ายร้องเรียนขอความเป็นธรรม ที่บริเวณสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์
– ขณะรายงาน เวลา ๐๘๓๐ จนท.ตร. และ จนท.ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบปะพูดคุยและเชิญตัว นายสงวนฯ ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าว พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ให้ไปยื่นเรื่องดำเนินการร้องเรียนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าของเหตุการณ์จะรายงานเพื่อทราบต่อไป