ข่าวเชียงใหม่

จิตอาสารำลึกถึงรัชกาลที่9ร่วมสร้างความดีให้ชาวเขา

อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่
5-10-61-จิตอาสารำลึกถึงรัชกาลที่9ร่วมสร้างความดีให้ชาวเขา

5 ตุลาคม 2561 เวลา15.00 น.
นาย วรชัย อินตะแก้ว พัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา พ่อค้า นักศึกษาคณะครูการศึกษาตามอัทธยาศรัย (กศน) อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พยาบาล ตำรวจ ทหาร นอกเครื่องแบบประมาณ 40 คน ได้นำเสื้อผ้าพร้อมอุปกรณ์กันหนาว อุปกรณ์ของเด็กเล่น ไปมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่มีประชาชนเด็กๆที่ด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านป่าหนา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมกันสอนการปรุงอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการครบ5 หมู่แบบง่ายๆให้กับให้กับชาวบ้านชนเผ่าลาหู่ ในการดำรงชีพเพื่อให้เด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และดีต่อร่างกายเด็กที่กำลังเจริญเติบโต พร้อมกันได้จัดกิจกรรมการเล่นเกมเพื่อให้ชาวบ้านและเด็กได้รับความสุขกันถ้วนหน้ามีขนมและอาหารสำเร็จรูปแจกให้กับทุกครัวเรือน ได้สอนเรื่องการคุมกำเนิดให้กับกลุ่มประชาชนและวัยเจริญพันธ์ในหมู่บ้านให้รู้จักคุมกำเนิดเพื่อความปลอดภัยและให้ได้ลูกตามที่ต้องการมีลูกมาจะยากจน ให้ความรู้เรื่องของโทษยาเสพติดในทางกฎหมาย และเรื่องป่าต้นน้ำเพื่อร่วมกันรักษาป่าเพื่อตัวเองและเพื่อนมนุษย์ที่อาศัยทางลุ่มต้นน้ำจะได้ใช้ร่วมกันอย่างถาวร และยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็ว ต้นยางนา ต้นขนุน ต้นมะม่วงป่า จำนวน 500 ต้นรอบหมู่บ้าน ลานกีฬา และรอบโรงเรียนบ้านป่าหนา ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ให้ความรักและสอนให้คนไทยทุกคนรักกัน กลุ่มจิตอาสานี้จึงได้มาร่วมกันเพื่อสร้างความดีให้กับสังคม
คิวภาพ-กลุ่มจิตอาสาทำอาหาร-แจกของ-แจกอาหาร-เล่นเกม-ปลูกต้นไม้

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว