ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรัฐสภา

สุดยอดยุวทูตความดี สพป.นศ. 2 เป็นตัวแทนพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระดับเยาวชน ที่เวียดนาม

สุดยอดยุวทูตความดี สพป.นศ. 2 เป็นตัวแทนพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระดับเยาวชน
ที่เวียดนาม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้แก่ เด็กชายพีรภัทร์ รามจันทร์ โรงเรียนบ้านควนประ เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิด โรงเรียนวัดลำนาว และเด็กหญิงณภัทรา ทิพย์ปาน โรงเรียนบ้านปากแพรก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ ประเทศไทย ไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระดับเยาวชน ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี และคณะ

อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวว่า นักเรียนต้องตระหนักถึงบทบาทของยุวทูตความดี ในการสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน เพราะถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนได้มา ดังนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่างไม่ย่อท้อ ให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะทุกคนคือเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า

โดยคณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในนครโฮจิมินห์ 2 แห่ง และภาควิชาภาษาไทย คณะตะวันออกศึกษาของมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนมัธยมต้น เลือง ดิ่นห์ กั๋ว (Loung Dinh Cua Secondary School) โดยมี ผอ. เจิ่น วัน ติ๊นห์ (Tran Van Tinh) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน คณะยุวทูตความดีและนักเรียนเวียดนาม ได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างกัน คือ การวาดภาพระบายสีต้นไม้แห่งสันติภาพด้วยนิ้วมือ การละเล่นพื้นบ้าน ของเวียดนาม อาทิ ปิดตาตีลูกโป่ง รำกระทบไม้ และการสร้างงานหัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ เช่น สานปลาตะเพียน จากก้านมะพร้าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรมผ่านการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองของนักเรียนเวียดนาม และการขับร้องเพลงภาษาไทย – อังกฤษ และเวียดนาม ของนักเรียนยุวทูต ได้สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก

ด้านเด็กชายพีรภัทร์ รามจันทร์ โรงเรียนบ้านควนประ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนยุวทูตความดี ประเทศไทยในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างแดนเพื่อที่จะนำมาพัฒนาการศึกษาได้ในอนาคต และจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศไทย ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน