ข่าวรัฐสภา

กมธ.การท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานด้านการท่องเที่ยวแม่น้ำและลำคลอง ณ กรุงเทพมหานคร

กมธ.การท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานด้านการท่องเที่ยวแม่น้ำและลำคลอง ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเอก บุญธรรม โอริส เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำ และอื่น ๆ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ กรุงเทพมหานคร (เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ)

ช่วงเช้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี โดยมี นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดี (ด้านปลอดภัย) กรมเจ้าท่า และหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูล และนำชมเรือพระราชพิธี ที่จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม และเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดย พระวิทยากรของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และนำชมพระปรางค์ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ในช่วงบ่ายศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดย พระวิทยากรของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และนำชมสถานที่ภายในวัด จากนั้นไปที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง และพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน โดยมี เจ้าของศาลเจ้า และประธานชุมชนบ้านกุฎีจีน ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมศาลเจ้าเกียนอันเกง และพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

ในเวลาต่อมาเดินทางมายังกรมเจ้าท่า เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และปัญหาอุปสรรคในการเดินเรือบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ร่วมกับนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดี (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) กรมเจ้าท่า นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า นายปวินท์สรรค์ กัลป์ยาณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ กรุงเทพมหานคร และนายสุธีย์ สุภาพร รักษาการเลขาธิการสมาคมเรือไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน สำหรับนำมาประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน