ข่าวรัฐสภา

กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมาธิการลงพื้นที่เยี่ยมชมที่ทำการสถานีรถไฟหนองคาย โดยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การค้าชายแดนและการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมการขนส่งทางรางสินค้าทางการเกษตร ไทย – ลาว – จีน

นอกจากนี้ยังได้รับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ซึ่งขณะนี้ ระยะที่ 1 ถึงแค่จังหวัดขอนแก่น ส่วนระยะที่ 2 จะมีการเชื่อมต่อจากจังหวัดขอนแก่น มายังจังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการขนส่ง ให้สามารถเชื่อมต่อจากไทยไปลาวและจีนได้

ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบปัญหาการขนถ่ายสินค้าจากท่านาแล้งไปยังสถานีรถไฟจีน – ลาว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการได้สนับสนุนให้ผลักดันโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้า และการขนส่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน