ข่าวรัฐสภา

ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด คุณกรรณิกา ไชยพฤกษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า เป็นผู้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย”

เช้าวันนี้(18 มี.ค.) ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
คุณกรรณิกา ไชยพฤกษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า เป็นผู้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าฉลอม โดยได้ถือเอาวันนี้เป็นวันท้องถิ่นไทย
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มพัฒนาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุ่มเม้าเข้าร่วมพิธี

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน