ข่าวรัฐสภา

กมธ.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแรงงานผู้สูงอายุ ผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทย และการชงชาชักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กมธ.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแรงงานผู้สูงอายุ ผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทย และการชงชาชักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานที่ปรึกษาฯ นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานฯ คนที่หนึ่ง พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รองประธานฯ คนที่สอง นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการ

เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยให้กำลังใจและเสนอแนะแนวทางการทำงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ ทั้งด้านการบริการ และมาตรฐานทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ณ วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน