ข่าวรัฐสภา

โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธี นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป กล่าวรายงาน และนายชนัฐพงษ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน