ข่าวรัฐสภา

ประธานวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และภริยาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

ประธานวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และภริยาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ ภัตตาคาร Lyon French Cuisine
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และภริยา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ และในโอกาสนี้ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฝรั่งเศส ประกอบด้วย นายสมชาย แสวงการ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ และพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมการบริหารฯ ตลอดจนนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกวุฒิสภา และนางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เลขานุการรองประธานรัฐสภา เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาฯ ด้วย

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน