ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ รับมอบหนังสือจากนายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ ดร. ศรีภูมิ ศุขเนตร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศไทย จำนวน 400 เล่ม ได้แก่ 1. เรื่อง “YES HE DID IT: จากเสมียนสู่ปลัดกระทรวง” จำนวน 200 เล่ม และ 2. เรื่อง “เรื่องของพ่อทีท่านอาจจะยังไม่ทราบ” จำนวน 200 เล่ม เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาต่อไป ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน