ข่าวรัฐสภา

จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 4 ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ วสยางกูร ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ที่ทำการศูนย์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร บ้านยอดแกง หมู่ที่ 2 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน ให้การต้อนรับ
คณะฯ ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานความสำเร็จและสภาพปัญหาพร้อมแนวทางการเเก้ไขของจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน การเพิ่มรายได้ 10 % การแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันโดยการกวาดบ้านตนเองมีการเฝ้าระวังของชุมชน การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
จากนั้น เยี่ยมชมโรงปุ๋ยและฉางข้าวของศูนย์เพิ่มผลผลิตบ้านยอดแกง อำเภอนามน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการเลือกตั้ง จากการสอบถามชุมชนมีความต้องการให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก่อน ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน