ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเพเทอร์ พรือเกล (H.E. Mr. Peter Preugel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

10:42 @ที่ปรึกษ@๙๙๛ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี ประกอบด้วย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายเพเทอร์ พรือเกล (H.E. Mr. Peter Preugel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายง าน